1398/05/29
ارتباط با دفتر فناوری اطلاعات استانداری خوزستان

نشانی:

اهواز - امانیه - خیابان فلسطین - استانداری خوزستان - دفتر فن آوری اطلاعات

تلفن: 33360721-061  و 33360566-061

دورنگار:33338417-061

پست الکترونیکی: info@ostan-khz.ir

ارتباط با ما

تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فید زیر وارد نمایید.
ارسال