1398/05/29
معرفی مدیر کل

سمت :

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات

دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان دولت

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیر عامل

نام و نام خانوادگی: محسن سزاری

تلفن تماس : 06113360566 - 06113360721

پست الکترونیک : cesari@ostan-kz.ir