1398/04/06
همکاران دفتر فناوری اطلاعات

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

پژمان درستی

2

امان اله عادلوند

3

حبیب قنسولی

4

لیلا صفاریان

5

عبداله قل رومزی

6

سعید زیلایی
7

محمد خدایار

8

رضوان خواجه

9 صیفور داوودی