1398/05/29
سامانه دفاتر پیشخوان دولت

برای دریافت اطلاعات درباره سامانه تبادل اطلاعات دفاتر پیشخوان دولت به سایت زیر مراجعه فرمایید.

www.pishkhan-kz.ir