شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات استانداری

 

 1. مدیریت و نظارت بر اجرای سیاستهای ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در سطح استان.
 2. برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات در سطح استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی.
 3. نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در راستای ارتقای امنیت داده و اطلاعات.
 4. برنامه ریزی در خصوص اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
 5. ارایه خط مشی و سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرایی استان.
 6. برنامه ریزی برای برگزاری همایشها و سمینارها در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری سازمانها و نیز واحدهای ذیربط در استانداری.
 7. راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر پیشخوان استان.
 8. مدیریت و نظارت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت
 9. نظارت بر واگذاری امور تصدی گری، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز استانداری و واحدهای تابعه.
 10. نظارت و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه ها و پروژه های فناوری اطلاعات در استان.
 11. همکاری و نظارت بر تهیه اسناد بالادستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات استان با همکاری دستگاههای اجرایی در راستای قوانین و مقررات مربوطه و اسناد بالادستی مصوب.
 12. حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سیاستهای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در استان.
 13. هماهنگی و نظارت در اجرای همایش ها و جشنواره ها و نمایشگاه های مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری اطلاعات در استان.
 14. نظارت، هماهنگی، بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات در استان.
 15. برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهای سازمانی استانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه.
 16. هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهای سازمانی مربوطه استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 17. برنامه ریزی به منظور بهره گیری از تحلیل داده های استان در راستای دستیابی به دولت هوشمند.
 18. برنامه ریزی و نظارت بر شبکه ارتباطی دولت در استان.
 19. برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه درگاه استانی (پورتال) به منظور تحقق دولت الکترونیک در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری.
 20. نظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات و حسن انجام فعالیتهای امور فناوری اطلاعات در استانداری و واحدهای تابعه به منظور افزایش بهره وری.
 21. تدوین سیاست های امنیتی، نظارت بر انتخاب، خرید، بروز رسانی نرم افزارهای ضد ویروس و باج افزار و … به منظور افزایش ضریب امنیت شبکه در استانداری و واحدهای تابعه.
 22. نظارت بر حسن اجرای برگزاری مناقصه، استعلام، عقد قرارداد و خرید نرم افزارها و خدمات فنی و پشتیبانی در حوزه فناوری اطلاعات در استانداری و واحدهای تابعه.
 23. هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه فناوری در روستاها از طریق واحدهای سازمانی مربوطه استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 24. برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت در راستای ایجاد نظام یکپارچه آماری در قالب سیستم مدیریت اطلاعات در مجموعه استانداری و واحدهای تابعه.
 25. برنامه ریزی و نظارت در تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات استانداری و واحدهای تابعه.
 26. بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
 27. شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
 28. ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.