معرفی مدیر کل

سمت :

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیر عامل

رئیس کمیته فن آوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان دولت

نام و نام خانوادگی: محسن سزاری
تلفن تماس : ۰۶۱۱۳۳۶۰۵۶۶ – ۰۶۱۱۳۳۶۰۷۲۱
پست الکترونیک